Wat is datagedreven ontwerpen?

Datagedreven ontwerpen stelt data centraal en laat data software aansturen, in plaats van andersom. Ook worden software applicaties losgekoppeld van data. De aanpak vereist een open, verbonden ecosysteem, gecentreerd rond gegevens die modellen en documenten dynamisch met elkaar verbinden.

Ga naar de pagina van datagedreven ontwerp

Eindbeeld urban BIM

Wat is mini BIM?

Een innovatieve aanpak waarbij we omgaan met 3D-data, vanaf de tender- en initiatieffase het managen van projecten op basis van data en het nemen van datagestuurde beslissingen

Ga naar de pagina van mini BIM

MiniBIM