Wat is mini BIM?

Datagestuurde ontwerpen - telmodellen.
Ontwikkeling: MiniBIM! Een innovatieve aanpak waarbij we omgaan met 3D-data, vanaf de tender- en initiatieffase het managen van projecten op basis van data en het nemen van datagestuurde beslissingen.

 

 

Met MiniBIM hebben we grip op het model, het project en de haalbaarheid, en kunnen we opbrengsten berekenen op basis van BVO, GO, NVO en VVO. Daarnaast kunnen we kosten bepalen op basis van typen, aantallen en hoeveelheden van elementen.