Adriaan Dessing prijs 2020

Beeld tofee Adriaan Dessing architectuurprijs Large

Vanaf woensdag 15 januari a.s. kan men zich aanmelden voor de Adriaan Dessing Prijs 2020.
De Adriaan Dessing Prijs is dé Architectuur Prijs voor Westland en Midden Delfland.

Wie was Adriaan Dessing?
Adriaan Dessing, 1883-1948, was van 1910 tot 1927 gemeente architect van Naaldwijk. Na die periode heeft hij een breed scala van woningen, scholen, veilingen en winkels ontworpen.

Uitreiking eerste Architectuurprijs
Op 14 april 2018 is de eerste uitreiking van de Westlandse Architectuurprijs (postuum) uitgereikt aan Adriaan Dessing. Bij deze uitreiking is een boekwerk over het leven en werk van Adriaan Dessing verschenen èn is de naam van de Architectuur prijs tevens gewijzigd in de Adriaan Dessing Prijs.

Omschrijving Adriaan Dessing Prijs
1. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000, een oorkonde en een beeldje. Deze zullen worden uitgereikt tijdens een bijeenkomst van het Woonevent Westland op
zaterdag 18 april 2020 om ± 11.30 uur.

2. Voor de eerste maal is ook een publieksprijs te winnen waarvoor een geldbedrag van
€ 500, een oorkonde en een beeldje wordt uitgereikt.
Meer informatie volgt na bekendmaking 3 genomineerde in maart 2020.

Aanmelden Adriaan Dessing Prijs 2020
Bent (of kent) u een architect, ontwerper, ontwikkelaar of aannemer van een onderstaand project en wilt u dat uw/het werk een kans maakt op bovengenoemde prijs?
Laat het weten - liefst door de ontwerper – en meldt het aan via de website: www.adriaandessingprijs.com.

Concrete voorbeelden;
- Het ontwerp of ontwikkeling en bouw van eigentijdse woning(en) c.q. appartementen, kantoor, bedrijfsgebouw of openbaar toegankelijk gebouw, als school, theater, verenigingsgebouw e.d.;
- Het ontwerp of ontwikkeling en uitvoering van een openbaar werk als brug en/of een stuk infrastructuur of een parkachtige omgeving;
- Het ontwerp of ontwikkeling van een gerealiseerd stedenbouwkundig plan voor een woonwijk, bedrijventerrein, centrumplan, winkelcentrum of sportcomplex;
- Het gerealiseerde werk bevindt zich in een van de dorpen van Westland en
Midden-Delfland.

Kandidaten kunnen door zichzelf, maar ook door anderen worden voorgedragen en aangemeld.

De aanmelding is heel simpel en bestaat uit;
- Maximaal 2 A4-tjes beschrijving; waarom u vindt dat uw/het werk hiervoor in aanmerking komt;
- Maximaal 1 A3-tje met tekeningen platte gronden en gevels;
- 1 A3-tje met foto’s.
Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 28 februari 2020 worden gestuurd naar de secretaris van deze architectuurprijs: info@adriaandessingprijs.com

Beoordeling
Een deskundige jury zal zich buigen over de aanmeldingen.
Zij zullen in maart 2020 bekendmaken wie de 3 genomineerden voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 zijn en op welke wijze het publiek hierop in de eerste 2 weken van april 2020 kan stemmen.

Via de media (met name de WOS) kan iedereen dan kennismaken met deze bouwwerken en de groep specialisten die voor ontwerp en uitvoering zorg hebben gedragen.
Naast de schoonheid van het gebouw, kijkt de jury met name ook naar de inpassing van het gebouw in haar omgeving. Dus past het gebouw daar waar het werd gebouwd.

Vragen
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via info@adriaandessingprijs.com

Project:Adriaan Dessing prijs 2020