In gesprek met onze partners | Gerbert Schreurs

Gerbert Schreurs Wubben.Chan architecten

𝐈𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐤 𝐦𝐞𝐭 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬 | Gerbert Schreurs

De samenwerking met Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) is een aantal jaar geleden tot stand gekomen, toen ONW op zoek was naar een architect die voor diverse kavels inzichtelijk kon maken wat de mogelijkheden waren voor het bouwen van particuliere woningen. Sinds deze samenwerking hebben we de projectportefeuille uitgebreid, waarbij Wubben.Chan als architect aan tafel is geschoven.

“Wubben.Chan kan de klantwensen goed vertalen, denkt mee en komt met oplossingen. We zijn trots op de diverse particuliere kavels waar we samen invulling aan hebben gegeven binnen het project Gantel de Baak. Daarnaast hebben we ook grotere projecten mogen realiseren in de afgelopen jaren, ook in samenwerking met Bouwbedrijf Van Leent BV, zoals De Otterschelp, Wonen bij de Rietpoel en Wonen aan de Rietkraag”.

ONW is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van diverse woningbouwlocaties in het Westland. Daarbij ontwikkelt ONW projecten op diverse bouwlocaties en biedt ONW bouwkavels voor de vrije sector.

Project:In gesprek met onze partners | Gerbert Schreurs