Nieuw Integraal Kind Centrum in nieuwbouwwijk Molensloot in De Lier

Molensloot de Lier Wubben.Chan architecten

In de nieuwe wijk Molensloot in De Lier zal volgend jaar een nieuw Integraal Kind Centrum gerealiseerd worden. Een ontwerp van Wubben.Chan Architecten i.s.m. Mooi Architectuur. Eind 2020 heeft de gemeente Westland de opdracht gegund na een ambitieuze selectie. 

Binnen één gebouw komen, naast een basisschool met 12 groepen en een gymzaal, eveneens twee kinderopvanggroepen, een grote buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Kinderen van 0-12 kunnen in hetzelfde gebouw doorstromen en gebruik maken van de naschoolse opvang.

Binnen de school staat het contact met elkaar en met de natuur centraal. Buiten wordt letterlijk naar binnen doorgetrokken. In het ontwerp wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en kleuren. Buitenspelen zal wroeten in de aarde, ontdekken in het groen en spelen met het huisvarken betekenen. Slapen in de kinderopvang zal ook buiten slapen worden, in speciaal daarvoor bestemde en op Scandinavië geïnspireerde hokbedjes. Zitten, ontmoeten en (toneel)spelen loopt grenzeloos door vanuit de centrale hal met tribunetrappen via het verdiepte speellokaal naar het buitentheater. Na een plezierige start met alle betrokken partijen is het voorlopige ontwerp afgerond en gaan we enthousiast verder, op weg naar een trots eindresultaat!

Schoolbestuur: PCPOW

Kinderopvang: Kinderopvang De Lange Keizer

Projectmanager: Van Haaren Vastgoed Management

Technische uitwerking: Wubben.Chan engineering

Constructeur: Van Dijke

Installatie adviseur: Wolf Dikken adviseurs

Project:Nieuw Integraal Kind Centrum in nieuwbouwwijk Molensloot in De Lier