Ontwerp duurzaam en transparant kantoorgebouw

A Venneperweg Burgerveen Wubben.Chan Architecten
B Venneperweg Burgerveen Wubben.Chan Architecten
C Venneperweg Burgerveen Wubben.Chan Architecten
D Venneperweg Burgerveen Wubben.Chan Architecten
E Venneperweg Burgerveen Wubben.Chan Architecten
F Venneperweg Burgerveen Wubben.Chan Architecten
G Venneperweg Burgerveen Wubben.Chan Architecten
H Venneperweg Burgerveen Wubben.Chan Architecten
I Venneperweg Burgerveen Wubben.Chan Architecten

Architectenselectie voor nieuwbouwproject.
Ontwerp voor duurzaam en transparant kantoorgebouw door Wubben.Chan architecten.

Bekijk ook eens de animatie op vimeo.

Project:Ontwerp duurzaam en transparant kantoorgebouw