UrbanParks

Rijswijk

Schermafbeelding 2024 01 05 om 15.03.26
Urban Park

UrbanParks wordt gerealiseerd op de plek van enkele gesloopte kantoorgebouwen in het Havenkwartier, een bedrijventerrein met veel leegstand dat wordt herontwikkeld tot een nieuwe wijk. In deze wijk, die wordt gebouwd rond een stadshaven, komen 2.500 woningen. Daarnaast is er ruimte voor werkfuncties, horeca en recreatie.

De woningtypologieën lopen uiteen van vierkamerappartementen tot kleine woningen voor jonge professionals en starters. De bewoners kunnen elkaar ontmoeten in gemeenschappelijke buitenruimten, zoals collectieve parkjes en daktuinen.

Het ontwerp voorziet tevens in het nodige groen, zowel aan de gevels als in de landschapsinrichting. Het gebouw en diens omgeving worden klimaatadaptief ontworpen. Overvloedig regenwater wordt opgeslagen zodat het gedoseerd kan afvloeien of kan worden hergebruikt. Parkeren wordt deels op de locatie zelf opgelost, met 220 parkeerplekken. Daarnaast komt in de buurt een parkeerhub.

Voor de realisatie van UrbanParks moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. De bouwstart is voorzien voor de eerste helft van volgend jaar, de oplevering volgt dan in 2027.

Project:UrbanParks
Locatie:Rijswijk
Opdrachtgever:VanWonen
Architect:Kampman Architecten in samenwerking met Wubben.Chan
Werkzaamheden:Uitwerking in samenwerking met Kampman Architecten