Wubben Chan Engineering

foto Wubben Chan Engineering

Wubben.Chan werkt hun ontwerpen en projecten o.a. uit met behulp van Revit Architecture. Revit is een 3D tekenprogramma waaraan verschillende gegevens en getallen gekoppeld kunnen worden. Integraal 3 dimensionaal werken noemen we BIM. Bouw Informatie Model.

BIM wordt beschouwd als een van de nieuwe communicatiemiddelen voor het ontwerp-, uitvoerings- en onderhoudsproces van een gebouw.

BIM zorgt ervoor dat alle relevante informatie gedurende het gehele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Samenwerken in één 3D-model geeft beter inzicht in alle aspecten van het gebouw, waardoor faalkosten tijdens de uitvoering in de ontwerpfase kunnen worden voorkomen.

BIM omvat het opbouwen van een intelligent allesomvattend 3D-gebouwmodel, waarbij door alle adviseurs relevante gedetailleerde informatie aan alle elementen kan worden meegegeven.

BIM pakt feilloos dát deel van het ontwerp- en bouwproces aan dat nu verantwoordelijk is voor de meeste faalkosten. Om samen in één informatiemodel te kunnen werken – de kern van BIM – moeten namelijk al in een vroeg stadium alle details van een ontwerp worden uitgezocht. Hierdoor verschuift een deel van de ontwerpwerkzaamheden naar voren. Fouten kunnen vroegtijdig gesignaleerd en hersteld worden. De faalkosten in het verdere verloop van het proces worden hiermee geminimaliseerd.

Wubben.Chan Engineering heeft ruime praktijkervaring als BIM bureau en wil graag uw gids daarin zijn.