BIM coördinator (manager) voor uw BIM-project

Bij elk BIM-project wordt een BIM coördinator persoonlijk aan u voorgesteld. De BIM coördinator begeleidt u het hele traject en wordt dus uw vaste contactpersoon. Een belangrijke rol, want hij/zij verzorgt het koppelen, beheren en controleleren van de BIM-modellen. Echter is wel zo dat de exacte invulling van de BIM coördinator afhankelijk is van de grootte en complexiteit van het project.
Een BIM modelleur kan bij een klein bouwproject deze taak eveneens voor zijn rekening nemen. Een BIM coördinator kan bij grotere projecten meer fungeren als manager, maar er kan ook een BIM coördinator èn een BIM manager aangesteld worden.

 

"Met een BIM coördinator, worden BIM-modellen succesvol gekoppeld, beheerd en gecoördineerd."

 

Een BIM coördinator voor het signaleren/ oplossen van gebreken

Het voorkomen van problemen voorafgaand of tijdens de bouw is één van de belangrijkste taken van een BIM coördinator. Hij moet voordat er aan de bouw begonnen wordt al gebreken in het BIM-model signaleren en direct oplossen.
Zoals we al eerder aangaven zijn faalkosten een grote hap uit de opzet en kan een BIM coördinator dus aanzienlijk op deze kosten besparen.

Meerdere modelleurs werken bij bouwprojecten vaak aan één Bouwkundig Informatie Model (BIM). Waarbij de één zich richt op bijvoorbeeld de constructie is de ander weer bezig met de installatie. Wanneer deze gebouwmodellen worden samengevoegd tot één model, het is aan de BIM coördinator om te controleren of hierbij geen fouten optreden. Uiteraard geldt dit ook voor het doorvoeren van wijzigingen in een bestaand model.

Wij maken voor deze controles gebruik van de ‘Solibri Model Checker’ software. Hierin kunnen wij eenvoudig het BIM-model toetsen. Zo signaleren wij direct welke wijzigingen door andere partijen zijn doorgevoerd. D.m.v. ‘model checking & clash control’ toetsen wij en de digitale communicatie verloopt via IFC- en BFC-bestanden. Met de aanwezige BIM kennis èn de juiste software, beschikken wij over alle elementen om het BIM-model nauwkeurig te bewaken.

 

"Aanzienlijk op faalkosten besparen door het BIM-model continu te toetsen op eventuele gebreken"

 

Een ervaren BIM coördinator of manager voor uw project?

Gaat u een nieuw bouwproject starten, bent u op zoek naar een ervaren partner om dit met goed verloop op de rails te zetten en/of heeft u een lopend BIM project, maar heeft u behoefte aan meer of betere bewaking? Als BIM coördinator of manager helpen wij u graag.