Spaansche Vloot

Heeft u het artikel over de renovatie van De Spaansche Vloot op de WOS gelezen?
Lees het hier.

Wij hebben ook onze bijdrage mogen leveren aan dit mooie project.