Start werkzaamheden Hoogeland Twins.

Start werkzaamheden Hoogeland Twins.

Aannemer Waal is gestart met het bouwrijp maken van de kavel. Na de zomervakantie wordt gestart met de heiwerkzaamheden.