SMC Bouwcreatie

foto SMC Bouwcreatie

Vier enthousiaste ondernemers met verschillende kennis en ervaring, maar allemaal met een eigen achtergrond in de bouw- en vastgoedbranche, hebben elkaar medio 2012 getroffen en SMC Bouwcreatie opgericht.

Wij willen coöperatief een aanjager zijn bij het tot stand komen van nieuwe innovatieve producten. Door te opereren vanuit wederzijds respect en openheid is een unieke combinatie en denktank ontstaan.

De markt zit op slot. Het bouwvolume neemt snel af in Nederland. De telefoon gaat niet meer. Wij zijn op zoek naar oplossingen en ideeën om bouwopgaven op een geheel andere dan de traditionele manier, en buiten de kaders van het oude om, aan te pakken.

Maximale creativiteit en lef zijn onze drijfveren. Onze doelstelling is om nieuwe producten te realiseren door bestaande grenzen te doorbreken. Producten zoals bijvoorbeeld woonconcepten, maar dan inclusief financieringsvoorstellen, maar ook nieuwe grondstoffen.

Onze samenwerking biedt voordelen als groep maar garandeert ook zo nodig ieders onafhankelijkheid. Wij staan als groep tevens open voor andere specialisten vanuit andere netwerken om met elkaar opdrachten succesvol te kunnen afronden.

Een aantal producten hebben wij al op een rijtje gezet. Wat te denken van:

◾Starterswoningen

◾Generatiewoningen

◾Omgroeiwoningen

◾Transformatie van woningen

◾Zorg en specials

Bij al onze producten bekijken we de totale levenscyclus van initiatief tot en met exploitatie en nemen de (meer)waarde van onze klant als uitgangspunt. Er wordt niet alleen gekeken naar de bouwtechnische aspecten van het product maar ook worden andere zaken die hierop invloed hebben hierbij betrokken.

 www.smcbouwcreatie.nl

SMC Bouwcreatie SMC Bouwcreatie