BIM, de basis voor 3D modelleren

Wij maken voor het 3D modelleren gebruik van o.a. het softwarepakket “Revit”. Dit is een softwareprogramma waarbij wij elk gewenst ontwerp van de architect om kunnen zetten in een 3D BIM (Bouw Informatie Model). Daarmee worden alle fysieke en functionele kenmerken van het gebouw visueel en rekenkundig uitgewerkt. Wij zijn een full service BIM bureau en kunnen zelfs het beheer van reeds gemaakte BIM-modellen overnemen en geheel naar uw wensen aanpassen.

 

"Door de ideale samenwerking met 3D Bouw Informatie Modellen, wordt een flinke besparing op o.a. de 'faalkosten' gerealiseerd."

 

Duidelijke communicatie doormiddel van een 3D BIM-model

De ideale manier van samenwerken bij een bouwproject is BIM.
Een BIM-model wordt gebruikt voor;

  • Ontwerpen;
  • Bouwvoorbereiding;
  • Bouwen;
  • onderhouden en gaat de gehele levensduur van het gebouw mee.

Met de BIM gestructureerde modellen kunnen alle betrokken partijen informatie met elkaar uitwisselen. Het voordeel daarvan is dat dit allemaal vanuit één up-to-date model gebeurt, waardoor de werkzaamheden gelijktijdig kunnen verlopen. Bovendien is daardoor de grootste kans op fouten weggenomen. ‘Faalkosten’ in de bouwsector zegt u vast wel wat. Doordat te vaak fouten tijdens de bouw moeten worden gecorrigeerd, wordt zomaar 5 tot 13% van de omzet weggegooid. Met een 3D BIM-model kan er duidelijk gecommuniceerd worden en kan flink op onnodige (faal)kosten bespaard worden!

 

"Zeer realistische kostenramingen aan de hand van een BIM-calculatie."

 

BIM-calculaties voor kostenberekeningen

Alles wordt vanuit één 3D BIM-model beheerd en het is met een zogeheten BIM-calculatie veel eenvoudiger om een kloppende begroting te maken voor het bouwproject. Hierin is alle informatie te vinden over bv. het te gebruiken materiaal, afmetingen en de hoeveelheden. Hierdoor kunt u eveneens aanzienlijk besparen op de calculatiekosten doordat informatie gekoppeld wordt aan de actuele prijzen en is een snelle, maar ook nog eens een zeer realistische kostenraming op te stellen.