Van start met Wubben.Chan studio

Algemeen 

Tijdens de uitwerking van de visualisatie wordt per fase het beeld verder aangevuld met informatie. In elke fase kunt u feedback geven door middel van een online platform genaamd Reviewstudio. Hierin kunt u met het team op de gedeelde visualisatie feedback kenbaar maken welke in de volgende fase wordt meegenomen. 

In het eerste kennismakingsgesprek, geeft u de eerste informatie voor de uiteindelijke visualisatie. U kunt hierbij denken aan algemene informatie en gewenste context van het beeld door middel van referentiebeelden. Ook wordt de openbare inrichting en eventuele aanvullende wensen besproken om zo een helder beeld te krijgen wat de wensen zijn van de visualisatie. 

MicrosoftTeams image 42